فرم پیش ثبت نام
ایران کلاود ماینینگ

ثبت نام متقاضیان استفاده از سرویس شبکه استخراج ابری ایران 

حجم پردازش مورد نظر و یا مبلغ در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری را وارد بفرمایید.

با ثبت نام اولین نفر خواهید بود که از فصل فروش توان پردازش ابری مطلع خواهید شد ، همچنی ما شما را در جریان جدید ترین اخبار قرار خواهیم داد

با ثبت نام ۱۰۰ GH ( گیگا هش ) توان پردازش ابری رایگان دریافت کنید که به محض راه اندازی اولین فصل فروش برای شما فعال خواهد شد.

فهرست